Vizuālā tēla stilists, 3.līmenis

Nodarbību laiks: 9.30 - 18.00
Pusdienu pārtraukums: 12.20 - 13:00

Nodarbību saraksts jaunajai grupai (NEW):

Nodarbību saraksts studejošiem, kas turpina mācības (OLD):

Sakarā ar ziņojumu par ārkārtas situāciju valstī, tika veiktas izmaiņas nodabību sarakstā

Datums

Mācību priekšmets un nodarbības tēma

Pedagogs

02.07.2020

9.30 – 16.30

Sieviešu matu griezumi.

Praktiskais darbs ar modeļiem

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

03.06.2020

9.30 – 16.30

Vīriešu matu griezumi.

Praktiskais darbs ar modeļiem

Kristiāns Spaliņš 

07.07.2020

9.30 – 16.30

Sieviešu matu griezumi.

Eksāmens

9.30 – 10.30     Teorija

11.00 – 12.00    Sieviešu griezums

12.00 – 12.15    Vērtēšana

12.15 – 12.45    Veidošana

12.45 – 13.00    Vērtēšana

Kvalifikācijas eksāmena konsultācija (ierašanas obligāta)

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

14.07.2020

9.30 - 16.30

Vīriešu matu griezumi.

Praktiskais darbs ar modeļiem

Kristiāns Spaliņš 

16.07.2020

9.30 - 16.30

Vīriešu matu griezumi.

Praktiskais darbs ar modeļiem

Kristiāns Spaliņš 

21.07.2020

9.30 - 16.30

Vīriešu matu griezumi. Eksāmens.

9.30 – 10.30      Teorija

11.00 – 11.30   Matu veidošana

12.00 – 13.10   Vīriešu griezums

13.10 – 13.40   Vērtēšana un rezultātu analīze

Kristiāns Spaliņš 

31.07.2020

9.00 – 17.00

Kvalifikācijas eksāmens.

Komisija

Kontakti