Frizieris 1. līmenis

Nodarbību laiks: 9:30 – 16:10 vai līdz 18:00
Pusdienu pārtraukums: 13:00 - 14:00

Nodarbību saraksts jaunajai grupai (NEW):

Sakarā ar ziņojumu par ārkārtas situāciju valstī, tika veiktas izmaiņas nodabību sarakstā.

Datums

Mācību priekšmets un nodarbības tēma

Pedagogs

03.03.2020

9.30-16.30

Vīriešu matu griezumi. Teorija. Praktiska nodarbība.

Kristians Spaliņš

05.03.2020

9.30-16.30

9.30-10.30 Civilā drošība un aizsardzība. Ieskaite.

10.30-11.30 Mācību paradu kārtošana.

12.00-12.50 Matu veidošana ar apjomu. Ieskaite

Natālija Rivoņenko

06.03.2020

9.30-16.30

Sieviešu matu griezumi.  Teorija. Praktiska nodarbība.

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

10.03.2020

9.30-16.30

Vīriešu matu griezumi. Teorija. Praktiska nodarbība.

Kristians Spaliņš

12.03.2020

10.00-17.00

Seminārs. Bieķensalas iela 9, Rīga

13.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Eksāmens.

9.30 -10.30 Teorija

11.00-14.00 Praktiskais darbs ar modeļiem

14.00-14.30 Vērtēšana

14.30-15.00 Rezultātu analīze 

Anastasija Mihailova

17.03.2020

9.30-16.30

Vīriešu matu griezumi. Teorija. Praktiska nodarbība. NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Kristians Spaliņš 

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

19.03.2020

9.30-16.30

Ķīmiskie ilgviļņi un matu ķīmiska taisnošana. Ieskaite

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

20.03.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

24.03.2020

9.30-16.30

Saskarsmes pamati etiķetē.

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

26.03.2020

9.30-16.30

Profesionālā kosmētika. Ieskaite 

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

Anastasija Mihailova

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

27.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Kvalifikācijas prakse

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Anastasija Mihailova

31.03.2020

9.30-16.30

Vīriešu matu griezumi. Teorija. Praktiska nodarbība.

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Kristians Spaliņš

02.04.2020

9.30-16.30

 Matu krāsošana. Saņemt uzdevumu e-vidē

 Anastasija Mihailova

03.04.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

07.04.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

09.04.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Nodarbība notiek e-vidē

Anastasija Mihailova 

Nodarbību saraksts studejošiem, kas turpina mācības (OLD):

Sakarā ar ziņojumu par ārkārtas situāciju valstī, tika veiktas izmaiņas nodabību sarakstā.

Datums

Mācību priekšmets un nodarbības tēma

Pedagogs

03.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Kvalifikācijas prakse

Anastasija Mihailova

05.03.2020

9.30-16.30

9.30-10.30 Civilā drošība un aizsardzība. Ieskaite.

10.30-11.30 Mācību paradu kārtošana.

12.00-16.30 Sagatavošana eksāmenam. Teorija

Natālija Rivoņenko / Jeļena Hļebnova-Čerņavska

06.03.2020

9.30-16.30

BRĪVS

10.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Kvalifikācijas prakse

Anastasija Mihailova

12.03.2020

10.00-17.00

Seminārs. Bieķensalas iela 9, Rīga

13.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Eksāmens.

9.30 -10.30 Teorija

11.00-14.00 Praktiskais darbs ar modeļiem

14.00-14.30 Vērtēšana

14.30-15.00 Rezultātu analīze 

Anastasija Mihailova

17.03.2020

9.30-16.30

Matu krāsošana. Kvalifikācijas prakse

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Anastasija Mihailova

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

19.03.2020

9.30-16.30

Ķīmiskie ilgviļņi un matu ķīmiska taisnošana. Ieskaite

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

 

20.03.2020

9.30-16.30

Sagatavošana eksāmenam. Patstāvīgais darbs. Matu sakārtojumi.

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

24.03.2020

9.30-16.30

Brīvlaiks, individuālās ieskaites un konsultācijas

 

26.03.2020

9.30-16.30

Profesionālā kosmētika. Ieskaite

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

Anastasija Mihailova

Nodarbība notiek e- vidē - Skype

27.03.2020

9.30-16.30

Brīvlaiks, individuālās ieskaites un konsultācijas

 

31.03.2020

9.30-16.30

Sagatavošana eksāmenam. Frizūras veidošana. Prakse izglītības iestādē ar manekengalvām.

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

02.04.2020

9.30-16.30

Sagatavošana eksāmenam. Frizūras veidošana. Prakse izglītības iestādē ar manekengalvām.

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

 Jeļena Hļebnova-Čerņavska

03.04.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

  Jeļena Hļebnova-Čerņavska

07.04.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

09.04.2020

9.30-16.30

NODARBĪBA TIEK PĀRCELTA!

Jeļena Hļebnova-Čerņavska

Kontakti